konference.znalci@gmail.com

5. OSTRAVSKÁ KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Odborný interaktivní on-line seminář “Znalecké posudky klinicko-psychologické a psychiatrické – aplikace v praxi podle nového zákona – společné návrhy a zkušenosti”

Termín

5. 2. 2021 od 17,00 do 19,00 hod

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen pro soudní znalce klinické psychology, sexuology a psychiatry.

Program

Návrhy forem a struktur znaleckých posudků. 

Diskuze.

Lektoři

PhDr. Renata Koláčková –  znalkyně klinická psycholožka

Mgr. Michaela Mrowetz – znalkyně klinická psycholožka

MUDr. Michal Samson – znalec psychiatr

MUDr. Dana Skřontová – znalkyně psychiatrička a pedopsychiatrička

Cena a platební údaje

800 Kč.

V ceně je zahrnuta IT podpora před začátkem semináře – možná je rychlá pomoc s nastavením Vašeho počítače pro připojení k semináři.

Informace o tom, jak se k on-line semináři připojit dostanete den předem na Vaši e-mailovou adresu s instrukcí k připojení, hodinu před seminářem bude možno využít telefonní IT podporu.

Platbu za seminář realizujte převodem na účet: 115-2958490297/0100 (Komerční banka) Variabilní symbol: 0104, zpráva pro příjemce: Vaše příjmení. Platbu realizujte do 3. 2. 2021. Omluva po 3. 2. 2021 zahrnuje 100% stornopoplatek.

Potvrzení o zaplacení bude doručeno na Váš e-mail do dvou dnů, do registračního formuláře zapisujete fakturační údaje, které budou následně na Vaší faktuře!

Přihláška

Přihlašování bylo ukončeno.