konference.znalci@gmail.com

5. OSTRAVSKÁ KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Odborný seminář “Meze a možnosti znaleckého posuzování v psychiatrii, klinické psychologii a příbuzných oborech”

Odborný seminář pro znalce klinické psychology, psychology, psychiatry a další odborníky v multioborové spolupráci při znaleckém posuzování – také jako odpovědi na otázky, které vznikaly na 3. ostravské konferenci soudních znalců a žádaná témata účastníků. Přednáška “Právní minimum pro znalce” doc. JUDr. Marka Fryštáka, PhD je vhodná pro znalce všech oborů.

Termín

23. 10. 2017  v čase od 9,00 do 16,30 hodin.

Hosté

Doc. JUDr. Marek Fryšták, PhD, docent na Katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
MUDr. Vlasta Hanušková, soudní znalkyně z oboru psychiatrie, primářka v Psychiatrické nemocnici v Opavě
MUDr. Svatopluk Sedláček, psychiatr, emeritní primář PN v Opavě, dlouholetý soudní znalec
PhDr. Petr Vavřík, soudní znalec ve specializaci klinická psychologie, klinický psycholog v Psychiatrické nemocnici v Opavě, autor Opavské škály resocializace

Program

Dopoledne
9,00 – 12,00
Doc. JUDr. Marek Fryšták, PhD – Právní minimum pro znalce

– právní minimum pro znalce
– právní změny s možným novým právním uspořádáním pro znalce
– meze a možnosti znaleckého posuzování
– mezioborová spolupráce
– diskuze

Odpoledne
13,30 – 15,00
MUDr. Vlasta Hanušková, MUDr. Svatopluk Sedláček – Jak zvládnout peřeje znalecké činnosti

– meze a možnosti psychiatrického znaleckého posuzování
– úskalí posuzování právních způsobilostí
– mezioborová spolupráce se zaměřením na spolupráci s klinickými psychology
– diskuze

15,00 – 16,30
PhDr. Petr Vavřík – Subjektivita jako relevantní faktor znalecké práce

– meze a možnosti klinicko-psychologického znaleckého posuzování
– oborová spolupráce s psychiatrií ve znaleckém posuzování
– diskuze

Cena

Celodenní program: 2500 Kč (v ceně semináře je coffeebreak a oběd ze dvou možností)
Dopolední program: Přednáška doc. JUDr. Marka Fryštáka, PhD v ceně 2000 Kč včetně oběda, vhodná pro ZNALCE VŠECH OBORŮ.
Odpolední program: 1500 Kč (bez oběda, od 13:30 hod)
Přihlaste se zde)

Kde

Velký sál hotelu Harmony Club Hotel Ostrava, 28. října 170, 709 00, Ostrava – Mariánské Hory

Platební údaje

Platbu realizujte převodem na účet: 115-2958490297/0100 (Komerční banka)
Variabilní symbol: 0103, zpráva pro příjemce: Vaše příjmení
REGISTRACE DO 15. 10. 2017.

Storno podmínky

Při omluvě do 20.10.2017 je storno poplatek 500 Kč, později pak 100% platby.

Akreditace

Seminář je akreditován u AKP ČR – OV/S/12/2017 – 1 kredit, dle vyhlášky 321/2008.

Přihláška

Zde se můžete na seminář přihlásit

“Znalec-psycholog se často ocitá v bitevním poli soudně znalecké praxe nikoli jako
perfektně vycvičený profesionální voják – ale spíše jako dobrovolník, který sice zažil výcvik na střelnici, absolvoval teoretické minimum – ale bojovat se učí až uprostřed bitevní vřavy, když už kulky létají kolem hlavy, v bitvě, kde je sám sobě pěšákem, velitelem i stratégem. Když do toho jde jako začátečník – jsa motivován vidinou obstojného žoldu a snad i cti a uznání – už ví, jak se střílí, možná se umí i docela dobře trefovat, ale nezná bojiště, klimatické zvláštnosti, nezná zákonitosti a finesy boje, nezná ani protivníka. Jeho přirozenou potřebou v této situaci je nalézt pravidla, která budou fungovat a zajistí mu nejen „přežití“, ale třeba i úspěch a vítězství.”
PhDr. Petr Vavřík
Strategie a taktika znalecké práce klinického psychologa
1. ostravská konference soudních znalců