konference.znalci@gmail.com

5. OSTRAVSKÁ KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Odborný seminář „Znalecký zákon – aplikace v praxi znalců v odvětví zdravotnictví“

Změna

On-line již 28.11.2020

Pro koho je seminář určen

Odborný seminář je určen pro pro soudní znalce z odvětví zdravotnictví všech oborů a specializací a ostatní odborníky, kteří pracují s jejich znaleckými posudky.

Program

1. blokJUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.
09,00 – 10,30Nový znalecký zákon v praxi znalců ve zdravotnictví 
10,30 – 11,00Přestávka
2.blokMgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D.
11,00 – 12,30Povinnosti znalců vyplývající z nového znaleckého zákona, znalecký posudek a jeho náležitosti
12,30 – 13,30Přestávka
3.blok Za účasti obou přednášejících
13,30 – 15,00Doplnění a diskuze

Přednášející

JUDr. Miroslav Frýdek, PhD. et PhD.

  • Odborný asistent na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně
  • Přednášející na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně
  • Právník v Kanceláři Veřejného ochránce práv

Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D.

  • advokátní kancelář JUDr. Valerie Vodičková & partneři s.r.o.
  • vedoucí oddělení znalců a tlumočníků Krajského soudu v Praze (1991 – 2019)
  • členka správní rady Certifikačního úřadu VŠE Praha
  • externí lektorka Vysoké školy ekonomické v Praze
  • externí lektorka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
  • externí lektorka Mendelovy univerzity v Brně
  • externí lektorka Komory soudních tlumočníků ČR

Cena a platební údaje

Cena 3000 Kč.

V ceně je zahrnuta IT podpora před začátkem semináře – pomoc s nastavením Vašeho počítače pro připojení k semináři.

Informace o tom, jak se k on-line konferenci připojit dostanete také v dostatečném předstihu na Vaši e-mailovou adresu.

Platbu za seminář realizujte převodem na účet: 115-2958490297/0100 (Komerční banka) Variabilní symbol: 0103, zpráva pro příjemce: Vaše příjmení

Platební údaje pro platbu ze zahraničí obdržíte po odeslání formuláře na Vámi zadanou e-mailovou adresu.

Potvrzení o zaplacení bude doručeno na Váš e-mail do dvou dnů.

Přihláška

https://forms.gle/7XskJTmp75iLqNu5A