konference.znalci@gmail.com

5. OSTRAVSKÁ KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Odborný seminář “Znalecký zákon – aplikace v praxi znalců v odvětví zdravotnictví”

Změna

On-line již 28.11.2020

Pro koho je seminář určen

Odborný seminář je určen pro pro soudní znalce z odvětví zdravotnictví všech oborů a specializací a ostatní odborníky, kteří pracují s jejich znaleckými posudky.

Program

1. blokJUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.
09,00 – 10,30Nový znalecký zákon v praxi znalců ve zdravotnictví 
10,30 – 11,00Přestávka
2.blokMgr. Bc. Jan Zimmer
11,00 – 12,30Znalecký posudek – náležitosti a forma dle nového zákona
12,30 – 13,30Přestávka
3.blok Za účasti obou přednášejících
13,30 – 15,00Doplnění a diskuze

Přednášející

JUDr. Miroslav Frýdek, PhD. et PhD.

  • Odborný asistent na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně
  • Přednášející na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně
  • Právník v Kanceláři Veřejného ochránce práv

Mgr. Bc. Jan Zimmer

  • Znalec Kriminalistického ústavu PČR (2007-2009)
  • Znalec z oboru písmoznalectví
  • Člen Poradního sboru ministra spravedlnosti (2017-2018)
  • Ředitel Znaleckého a expertizního ústavu, z.ú.
  • Předseda Československé společnosti pro písmoznalectví, z.s.

Cena a platební údaje

Cena 3000 Kč.

V ceně je zahrnuta IT podpora před začátkem semináře – pomoc s nastavením Vašeho počítače pro připojení k semináři.

Informace o tom, jak se k on-line konferenci připojit dostanete také v dostatečném předstihu na Vaši e-mailovou adresu.

Platbu za seminář realizujte převodem na účet: 115-2958490297/0100 (Komerční banka) Variabilní symbol: 0103, zpráva pro příjemce: Vaše příjmení. Platbu realizujte do 20.11.2020. Omluva po 20. 11. 2020 zahrnuje 100% stornopoplatek.

Platební údaje pro platbu ze zahraničí obdržíte po odeslání formuláře na Vámi zadanou e-mailovou adresu.

Potvrzení o zaplacení bude doručeno na Váš e-mail do dvou dnů.

Přihláška

KAPACITA SEMINÁŘE JE VYČERPÁNA.