konference.znalci@gmail.com

5. OSTRAVSKÁ KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Aktuality

Disociatívne poruchy: Diagnostika a diferenciálna diagnostika pomocou diagnostického interview TADS-I, Suzette Boon, PhD. & Mgr. Hana Vojtová
Přinášíme nabídku Slovenského inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR. Více
Odborný interaktivní on - line seminář "Znalecké posudky klinicko-psychologické a psychiatrické – aplikace v praxi podle nového zákona – společné návrhy a zkušenosti"
V termínu 5. 2. 2021 od 17,00 do 19,00 připravujeme interaktivní on-line seminář na téma "Znalecké posudky klinicko-psychologické - aplikace v praxi podle nového zákona". Více informací
Odborný seminář "Znalecký zákon - aplikace v praxi znalců v odvětví zdravotnictví"
SEMINÁŘ BYL REALIZOVÁN.
Odborný seminář „Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby"
Registrace na seminář na téma "Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby” s Mgr. Hanou Vojtovou, který se koná ve dnech 26.-27.9.2019, byla spuštěna. Odborný seminář je určen pro pro soudní znalce, klinické psychology,
Změna úvodní přednášky
V důsledku dlouhodobé zdravotní indispozice prof. PhDr. Petra Weisse, Ph.D., Ds.C. dochází ke změně úvodní přednášky. Pozvánku k účasti na konferenci přijal prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., ředitel Národního ústavu duševního zdraví,