konference.znalci@gmail.com

5. OSTRAVSKÁ KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Program 2019

Neděle 20.1.2019

 • 11,00 registrace účastníků
 • 12,30 zahájení konference – úvodní slovo MUDr. Vlasta Hanušková, PhDr. Petr Vavřík
 • 12,45–13,25 prof. MuDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. – “Psychologické zdroje moci a etika”
 • 13,25–14,05 MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. – “Sexuální agrese z pohledu soudního lékaře”
 • 14,05–14,15 diskuse
 • 14,15–14,45 přestávka – coffee break
 • 14,45–15,15 MUDr. Hana Kučerová – “Zkušenosti psychiatrického lůžkového zařízení v realizaci sporných ochranných léčení”
 • 15,15–15,40 MUDr. Jiří Pokora – “Institut ochranného léčení – jeho využívání, nadužívání a zneužívání”
 • 15,40–16,10 MUDr. Svatopluk Sedláček – “Osobnost, duševní porucha, zabití”
 • 16,10–16,40 MUDr. Petra Sejbalová – “Jak pomohou znalci škály pro hodnocení rizika recidivy”
 • 16,40–16,55 MUDr. Ladislav Frankovič – “K problematike posudzovania duálnych diagnóz”
 • 16,55–17,10 diskuse
 • 17,15–18,00 MUDr. Daniel Ralaus, Mgr. Hana Vojtová – “Porozumenie psychickej traume”
 • 18,00-19,00 večeře
 • 19,00-20,30 Hlavní host konference – JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. – “Vystupování znalců v řízení před soudem a související otázky”

Pondělí 21.1.2019

 • 09,00–09,25 PhDr. Jana Procházková – “Spory znalců ve sporech o děti”
 • 09,25–10,15 JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. – “Znalecké dokazování v trestním řízení – vybrané otázky”
 • 10,15–10,30 diskuse
 • 10,30–11,00 přestávka – coffee break
 • 11,00–12,30 diskusní panel z oblasti právní – Mgr. Šárka Legerská, JUDr. Miroslav Mucha, JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.
 • 12,40–13,40 oběd
 • 14,00–14,40 prof. MUDr. Ladislav Hosák Ph.D. – “Pohled biologického psychiatra na soudně znaleckou psychiatrickou činnost”
 • 14,40–15,20 Doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc., MUDr. Daniela Domluvilová – “Důležitost znaleckých posudků pro potřeby advokátních kanceláří – patický afekt – kazuistika, videoprojekce”
 • 15,20–15,30 diskuse
 • 15,30–16,00 přestávka – coffee break
 • 16,00–16,40 Mgr. Tomáš Kamradek – “Postavení znalce v řízení o svéprávnosti člověka”
 • 16,40–17,00 PhDr. Dušan Selko, PhD. – “Quo vadis, slovenská znalecká obec?”
 • 17,00–17,20 PhDr. Renata Koláčková – “Formální náležitosti posudku – postřehy z Konference v Telči září 2018”
 • 17,20–17,35 přestávka – coffee break
 • 17,40–18,30 Doc. PhDr. Ludmila Čírtková – “Atypická zadání – forenzní psychologie”
 • 20,00–00,00 večeře – slavnostní raut, klavír s Jakubem Pacholem

Úterý 22.1.2019

 • 09,00–09,40 Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. – “Konzistence v myšlení a chování”
 • 09,40–10,20 PhDr. Pavel Král, Ph.D. – “Poruchy osobnosti ve znalecké praxi”
 • 10,20–10,30 diskuse
 • 10,30–11,00 přestávka – coffee break
 • 11,00–11,35 Doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. – “Traumatické fenomény pohledem Rorschachovy metody a Hand testu”
 • 11,35–12,10 PhDr. Karolína Malá – “Disharmonický vývoj osobnosti – zda a za jakých podmínek jej diagnostikovat”
 • 12,10–12,25 PhDr. Alena Kopányiová, PhDr. Eva Smiková, PhD. – “Únos detí – riešenie rozchodu medzinárodných manželstiev?”
 • 12,25–12,35 diskuse
 • 12,35–13,35 oběd
 • 13,35–14,15 PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D. – “Náročné a dilematické posudky dětí v opatrovnické a trestní oblasti”
 • 14,15–14,45 PhDr. Petr Štěpaník – “Poruchy vztahové vazby a jejich dopad na závěry znaleckých posudků”
 • 14,45–15,05 Mgr. Michaela Mrowetz – “Resocializace 4x jinak u jednoho střelce”
 • 15,05–15,15 diskuse
 • 15,15–15,45 JUDr. Miroslav Frýdek Ph.D. et Ph.D. – “Novinky GDPR u znalců”
 • 15,45–16,00 ukončení konference, závěrečné slovo – PhDr. Ludmila Mrkvicová, prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.

Změna programu vyhrazena.