konference.znalci@gmail.com

5. OSTRAVSKÁ KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Odborný seminář „Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby”

Přednášející – Mgr. Hana Vojtová

Hana Vojtová
Psychoterapeutka, klinická psycholožka, trenérka EMDR, supervizorka, lektorka SIPE (Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR).
Má soukromou praxi v Trenčíně na Slovensku.

Téma semináře – “Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby”

“Mohou být komplexně traumatizovaní důvěryhodní?”

Znalci, soudci, státní zástupci, advokáti aj. často zjišťují, že traumatizovaní lidé potřebují specifický přístup. Psychotraumatologie je obor, který se zabývá všemi neobvyklými a nezpracovanými zkušenostmi, jež mají dopad na současné fungování člověka. Při kontaktu s těmito lidmi objevíme, že nám může pomoci porozumět těžkostem v prožívání a chování traumatizovaných. Vědomosti o působení traumatického stresu na CNS jsou zásadní, abychom mohli traumatizovaným lidem porozumět, dokázali jim být účinně nápomocní a neškodili jim.

Rozpoznat krátkodobé i dlouhodobé chronické následky psychotraumatizace je zásadní pro všechny, kdo se s obětmi traumatizace v systému přípravném i soudním setkávají. Obzvlášť citlivé a bolavé místo představuje traumatizace ve vztahové vazbě. Hlubší pochopení vztahové vazby, jejího vývoje i narušení napomáhá lépe porozumět tomu, jak vzniká odolnost (resilience) nebo naopak zranitelnost vůči traumatizujícím zkušenostem.

Seminář má za cíl přinést podstatné poznatky z psychotraumatologie, které pomohou profesionálům pracujícím s traumatizovanými, porozumět dopadu traumatizace. Seminář nám umožní orientaci v procesu zvládání traumat a nabídne lepší možnost spolupráce s traumatizovanými i těmi, kteří s nimi pracují.

Poznatky ze semináře jsou zásadně využitelné také v psychoterapeutickém procesu a sociálním kontaktu s traumatizovanými lidmi.

Kdy

26.9.2019  v čase od 10,00 do 18,00 hodin a 27.9.2019 od 9,00 do 17,00 hodin

Kde

V ostravském hotelu Hotel Harmony Club Ostrava.

Pro koho je seminář určen

Pro soudní znalce, klinické psychology, psychiatry, psychology, soudce, státní zástupce, advokáty a všechny, kdo pracují s obětmi traumatizace.

Cena

3200 Kč, v ceně 2× oběd a dopolední i odpolední občerstvení oba dny v hotelu Harmony Club v Ostravě. Seminář je dvoudenní, nezahrnuje ubytování, které si účastníci mohou sjednat za zvýhodněnou cenu v Hotelu Harmony u paní Kudrnové (e-mail: radka.kudrnova@harmonyclub.cz).

Cena pro studenty, kteří se prokážou platným průkazem denního studia, je 2200 Kč.

Platební údaje

Platbu za seminář realizujte převodem na účet: 115-2958490297/0100 (Komerční banka) Variabilní symbol: 0102, zpráva pro příjemce: Vaše příjmení Platbu realizujte do 15. 9. 2019. Omluva po 24. 9. 2019 zahrnuje 100% stornopoplatek.

Akreditace

Seminář je akreditován u AKP ČR.