konference.znalci@gmail.com

5. OSTRAVSKÁ KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Změna úvodní přednášky

Cyril Höschl

V důsledku dlouhodobé zdravotní indispozice prof. PhDr. Petra Weisse, Ph.D., Ds.C. dochází ke změně úvodní přednášky. Pozvánku k účasti na konferenci přijal prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., ředitel Národního ústavu duševního zdraví, za což mu velmi děkujeme. Prof. Höschl bude přednášet v neděli 20.1.2019 ve 12:45, a to na téma “Psychologické zdroje moci a etika”.