konference.znalci@gmail.com

5. OSTRAVSKÁ KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Ke stažení – kniha “Obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami”

Slávka KarkoškováKniha doc. ThDr. Mgr. Slávky Karkoškové, PhD “Obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami” , která na 3. ostravské konferenci soudních znalců přednesla příspěvky s velkým ohlasem, je nyní dostupná v plném znění zde.

Abstract
AbstractJedinci, ktorí sa v detstve stali obeťami sexuálneho zneužívania, sú mnohokrát nepochopení, niektoré ich reakcie sú vnímané ako choré, nenormálne. Obete často nerozumejú ani samy sebe a posudzujú sa nadmieru prísne. Cieľom publikácie je sprostredkovať čitateľom informácie, ktoré zvýšia ich kapacitu porozumieť tomu, že to nie obeť je nenornálna, ale zločin, ktorý bol na nej spáchaný, a že reakcie obete možno vnímať aj ako prejav jej úsilia kreatívne sa prispôsobiť nenormálnym životným okolnostiam, ktoré sú zväčša udržiavané nesprávnymi postojmi okolia k obetiam a páchateľom. Autorka v tejto publikácii najprv vymedzuje pojem sexuálne zneužívanie detí (CSA), uvádza škálu foriem CSA a predstavuje dôvody, pre ktoré sa CSA zaraďuje medzi veľmi špecifické traumatické životné udalosti. Bežne rozšírené mylné domnienky o tejto problematike autorka konfrontuje s realitou a objasňuje, prečo je tak náročné obete CSA včas identifikovať, prečo väčšinou o svojich zážitkoch nehovoria otvorene a presvedčivo, resp. prečo takúto skúsenosť odhalia niekedy až s odstupom rokov či desaťročí. Rozsiahla časť publikácie je venovaná popisu potenciálnych dlhodobých následkov tejto traumy, ktoré sa môžu objaviť v psychickej, telesnej, sociálnej i spirituálnej oblasti a v rôznej miere narúšať kvalitu života v dospelosti. Následne je pozornosť v publikácii sústredená na potreby a postupy v terapii dospelých, ktorí sa usilujú vysporiadať sa s touto traumou a jej následkami vo svojom živote. Napokon sa autorka v publikácii zaoberá náboženskými otázkami (súvisiacimi s pojmami ako utrpenie, obeta, hriech, panenstvo, uzdravenie, odpustenie a zmierenie), ktoré často trápia veriacich so skúsenosťou CSA. Poukazuje na to, ako neadekvátne odpovede na tieto otázky podporujú bezprávie a sťažujú obetiam zotavenie sa z traumy.

(PDF) Obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami. Available from: https://www.researchgate.net/publication/280227305_Obete_sexualneho_zneuzivania_deti_medzi_nami [accessed Sep 30 2018].