konference.znalci@gmail.com

5. OSTRAVSKÁ KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Odborný interaktivní on – line seminář “Znalecké posudky klinicko-psychologické a psychiatrické – aplikace v praxi podle nového zákona – společné návrhy a zkušenosti”

V termínu 5. 2. 2021 od 17,00 do 19,00 připravujeme interaktivní on-line seminář na téma “Znalecké posudky klinicko-psychologické – aplikace v praxi podle nového zákona”. Více informací zde.