konference.znalci@gmail.com

4. OSTRAVSKÁ KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Konference se zaměřením na problematiku soudního znalectví v oblasti klinické psychologie a příbuzných oborech

Termín konání

20. – 22. 1. 2019

Na odborný seminář s JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D. v neděli 20.1.2019 v 19:00 na téma “Vystupování znalců v řízení před soudem a související otázky” je možné přihlásit se také samostatně.

Místo konání

Harmony Club Hotel Ostrava

Odborná garantka a garant

PhDr. Ludmila Mrkvicová a PhDr. Petr Vavřík

Záštitu nad konferencí přijali MUDr. Vlasta Hanušková, psychiatrička, soudní znalkyně, primářka v Psychiatrické nemocnici Opava a prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc., klinický psycholog, soudní znalec, profesor psychologie a v minulých letech vedoucí Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Téma konference

Znalectví jako obor prolínající životy nejen znalcům, mezioborová témata

Program

Program zde
Odborné příspěvky na konferenci nejsou honorovány, výtěžek konference pokrývá organizační náklady.

Hlavní host

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

Lenka BradáčováVystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2001 dokončila postgraduální doktorské studium v oboru veřejné právo. Ve stejném roce byla jmenována státní zástupkyní v Litoměřicích. Od roku 2012 je vrchní státní zástupkyní v Praze. Pracuje také jako lektorka v oboru trestní právo na Justiční akademii a přednáší na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V oboru trestního práva získala ocenění Právník roku za rok 2016.

Téma: “Vystupování znalců v řízení před soudem a související otázky”.

Přednášející

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. – psycholožka, Policejní akademie ČR, Praha
MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. – soudní lékař, znalec
Prof. MUDr. Ladislav Hosák Ph.D. – psychiatr, Psychiatrické klinika LF UK a FN HK v Hradci Králové
Mgr. Tomáš Kamradek – soudce, předseda Okresního soudu v Ostravě-Porubě
PhDr. Renata Koláčková – klinická psycholožka, Psychiatrická nemocnice v Opavě
PhDr. Pavel Král, Ph.D. – klinický psycholog, Ústav leteckého zdravotnictví Praha a IPVZ
MUDr. Hana Kučerová – psychiatrička, Psychiatrická léčebna Šternberk
Doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. – klinický psycholog, Ordinace klinické psychologie a psychoterapie Uherský Brod
PhDr. Karolína Malá – klinická psycholožka, Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Mgr. Michaela Mrowetz– klinická psycholožka, soudní znalkyně, soukromá ordinace v Ostravě
JUDr. Miroslav Mucha – předseda senátu Krajského soudu v Ostravě
Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. – klinický psycholog, Národní ústav duševního zdraví, University of New York in Prague
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. – advokát, AK Prudil Brno
MUDr. Daniel Ralaus – psychiatr, Denní psychiatrický a psychoterapeutický stacionář FN Trenčín, SIPE
MUDr. Petra Sejbalová – psychiatrička, Sexuologické oddělení FN Brno
MUDr. Svatopluk Sedláček – psychiatr, emeritní primář, Psychiatrická nemocnice Opava, soudní znalec s mnohaletou praxí
Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. – klinický psycholog, bývalý vedoucí Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, Soukromá psychologická praxe v Ostravě
Mgr. Hana Vojtová – klinická psycholožka, soukromá ordinace v Trenčíně, SIPE
PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D. – klinický psycholog, MVČR, AFP ČR, FF UK Praha
Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. – klinický psycholog, Sexuologický ústav VFN, FF UK Praha, NUDZ, IPVZ
Doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc. – psychiatr, Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha

Organizátorky

PhDr. Renata Koláčková a Mgr. Michaela Mrowetz

Kontaktní email

konference.znalci@gmail.com

Účastníci obdrží sborník přednášek v elektronické podobě po ukončení konference.

Konference je svobodná a nezávislá jako znalecká činnost, není sponzorována ani dotována žádnou odbornou ani komerční společností. Odborné příspěvky na konferenci nejsou honorovány, výtěžek konference pokrývá organizační náklady.