konference.znalci@gmail.com

5. OSTRAVSKÁ KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Špeciálna ponuka kreditov a zľavy na webináre so Suzette Boon

Přinášíme nabídku Slovenského inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR.

Milé kolegyne a kolegovia, ktorí ste s nami absolvovali webinár so Suzette Boon o diagnostike a terapii disociatívnych porúch,

chceli by sme Vám ponúkuť možnosť sa zúčastniť webinára so Suzette, ktorý teraz chystáme za veľmi zníženú cenu 40 Eur. Má pridelené kredity od SLS aj SKP (24 kreditov za tri dni), .

Za týmto nápadom sú dve myšlienky. Tentoraz sme výnimočne vybavili kredity od SLS aj SKP, čo sme nerobili predtým a chceli by sme Vám dať možnosť ich získať, lebo niektorí z Vás by to možno ocenili.

A druhá myšlienka je, že opakovanie je matkou múdrosti, a niekedy veľmi pomôže si už s určitými skúsenosťami a odstupom zopakovať, čo sme sa naučili. Aj keď obsah webinára bude hlavne používanie diagnostické interview TADS-I, čo väčšina z Vás absolvovala a videá budú tie isté, ale vždy sa dá dozvedieť niečo nové, alebo si upevniť už naučené. Bude tiež možnosť klásť otázky.

Vybavením kreditov pre lekárov sme dúfali, že to motivuje viacerých kolegov z psychiatrií, ale zdá sa, že to celkom nestačí na to, aby ich to pritiahlo. Môžete však z nich mať úžitok Vy, ktorí ste mali záujem už predtým bez takejto výhody 🙂

Ak by ste sa chceli prihlásiť, stačí vyplniť prihlasovací formulár a uviesť, že si chcete uplatniť zľavu, lebo ste sa už webinára zúčastnili.

https://forms.gle/LM2imZRU6nLcHc2R7

Ďakujeme a prajeme pekné dni,

a možno dovidenia

Hana Vojtová
Katka Maťová

www.emdr-sipe.sk

Prohlédněte si také leták a pozvánku níže s detailními informacemi.