konference.znalci@gmail.com

5. OSTRAVSKÁ KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Mozek a odpovědnost – otevřený odborný seminář s diskusí

Přednášející – RNDr. Peter Minárik, PhD.

Peter MinárikVystudoval PrF UK v Bratislavě. Pracuje ve farmaceutické sféře jako molekulární biolog (Zentiva a.s.), v současnosti spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicí Philippa Pinela v Pezinoku. Zúčastnil se zahraničních stáží v USA a v Indii. Byl řešitelem několika mezinárodních grantů zaměřených na výzkum diabetu, obezity a deprese. Věnuje se neurovědám zaměřeným na psychiatrii, farmakoekonomiku a na metody medicíny založené na důkazech. Je členem redakční rady časopisu Psychiatria – Psychoterapia – Psychosomatika. Odborné zdroje se o něm vyjadřují jako o člověku encyklopedického formátu a poutavém přednášejícím s pozorností, kterou věnuje pronikání a interpretacím psychiatrie a neurověd. Je spoluautorem odborné publikace „Samovražda – trendy súčasnej psychiatrie“.

Téma semináře – Mozek a odpovědnost

Snahy vysvětlit podstatu/příčiny asociálního chování a odpovědnosti mají v psychiatrii/neurovědách dlouhou tradici. S rozvojem psychiatrie a zobrazovacích metod se pokročilo od epidemiologicko-statistických metod k hledání podstaty na molekulární úrovni, struktur mozku a jeho činnoSchéma mozkusti, např. poznání neuronálních okruhů sehrávajících úlohu v asociálním chování a morálním rozhodování. Vyvstává velké množství otázek, např. jakou úlohu hrají prenatální a perinatální vlivy na chování v dospělosti, vliv poškození mozku v různých stádiích života na chování a prožitek odpovědnosti. Samozřejmě jde o komplexní jev, který je výsledkem interakcí na úrovni genů navzájem a samozřejmě interakcí s venkovním prostředím. Pochopení asociálního a sociálního chování vůbec má kromě medicínského, filozoficko-etického rozměru i závažné důsledky pro společnost.

Antoine de Saint-Exupéry
“Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti.”

Kdy

Neděle 22. 1. 2017 v čase 19,00 – 21,00

Kde

Velký sál hotelu Harmony Club Hotel Ostrava, 28. října 170, 709 00, Ostrava – Mariánské Hory

Pro koho je seminář určen

Pro všechny odborníky pracujícími s lidmi a jejich odpovědností, psychology, psychiatry aj. lékaře, soudce, advokáty, sociální pracovníky, učitele, terapeuty atd.

Cena

500 Kč (pro účastníky konference v ceně konferenčního poplatku za daný den) při platbě do 1.1.2017.
Poté platba na místě 600 Kč.

Zlevněná cena pro studenty prezenčního studia psychologie, medicíny a příbuzných oborů, pokud se prokážou platným studentským průkazem 400Kč při platbě předem na účet do 1.1.2017. Poté platba na místě 500 Kč.

Platební údaje

Platbu realizujte převodem na účet: 115-2958490297/0100 (Komerční banka)
Variabilní symbol: 0102, zpráva pro příjemce: Vaše příjmení
Do 1. 1. 2017.

Akreditace

Seminář je akreditován u AKP ČR – OV/S/05/2016 – 1 kredit, dle vyhlášky 321/2008.

Registrační formulář

Registrace uzavřena.

Seminář je součástí programu 3. ostravské konference soudních znalců a je otevřen široké odborné veřejnosti.