konference.znalci@gmail.com

5. OSTRAVSKÁ KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Přihláška přijata

Děkujeme. Vaše přihláška byla přijata. Nashledanou v Ostravě!