konference.znalci@gmail.com

4. OSTRAVSKÁ KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ