konference.znalci@gmail.com

5. OSTRAVSKÁ KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Konference se zaměřením na problematiku soudního znalectví v oblasti klinické psychologie a příbuzných oborech

Vzhledem k aktuální situaci se organizátorky rozhodly realizovat 5. ostravskou konferenci soudních znalců v termínu  22. – 25. 1. 2022.

Těšíme se na Vaši přízeň.

V původně plánovaném termínu 25. 1. 2021 nabízíme jednodenní seminář na téma: ZNALECKÝ ZÁKON – APLIKACE V PRAXI ZNALCŮ V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ.